Månad: april 2023

Rekryteringsutbildning till företaget

Bilden visar en person som sitter vid datorn. Rekryteringsutbildningar sker enkelt online eller under en pågående kravutbildning.

Rekryteringsutbildning har blivit allt populärare vid exempelvis olika kravutbildningar. Rekryteringar är oftast kostsamma och det kan vara väldigt avgörande för ett företags tillväxt att rekrytera rätt. Det är därför viktigt att ha kompetenta och erfarna rekryterare. Dessa kan identifiera och värdera de bästa kandidaterna och detta sker nu allt oftare under pågående kravutbildning. Men hur …