Hälsa och säkerhet på en byggarbetsplats: Vem är ansvarig?

När det gäller hälsa och säkerhet på en byggarbetsplats finns det två nyckelutbildningar som ansvarar för att allt går smidigt: BAS P och BAS U. I det här blogginlägget ger vi dig en kort översikt över vad var och en av dessa roller innebär.

BAS P ansvarar för projektplaneringen och ser till att arbetsmiljön under byggfasen blir så bra som möjligt. Detta innebär bland annat att förebygga olyckor, sätta upp säkerhetsanordningar och se till att alla arbetsmiljöregler följs. BAS P ansvarar också för att upprätta slutdokumentation.

BAS U, å andra sidan, samordnar alla hälso- och säkerhetsfrågor på byggarbetsplatsen. Detta innebär bland annat att uppdatera hälso- och säkerhetsplanen vid behov och att genomföra säkerhetsronder. Liksom BAS P ansvarar BAS U för att förebygga olyckor och se till att hälso- och säkerhetsreglerna följs på byggarbetsplatsen.

Slutsats

Så där har du det! Detta är de två viktigaste kompetenserna när det gäller hälsa och säkerhet på en byggarbetsplats. Nästa gång du befinner dig på en byggarbetsplats ska du gå utbildning inom BAS P och BAS U innan! För mer information kontakta Kravkompetens.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *