Skorstensval för bastu: En översikt av olika alternativ

Skorstenen till en bastu är en relativt billig produkt och oftast enkel att installera, särskilt om du väljer en plåtskorsten. I den här artikeln kommer vi att gå igenom några olika typer av skorstenar som är lämpliga för bastubad.

Murad skorsten är idag mycket ovanlig. Det beror på att den är dyr att bygga manuellt och svår att täta korrekt i yttertaket. Dock kan den vara ett alternativ om du vill ha flera pipor. Till exempel kan du ha en vedeldad köksspis på ena sidan, bastun på den andra sidan och kanske en tredje pipa för en braskamin. Om du eldar mycket i en solid och tung skorsten, kommer den att lagra energi som sedan frigörs långsamt. Vi rekommenderar att du installerar ett spjäll för att förhindra att skorstenen suger ut all varm luft från huset efter eldningen.

Modulskorsten liknar i princip en murad skorsten, men den är mycket snabbare att bygga. Detta beror på att den använder ett modulariserat system med en yttermantel och en mycket värmetålig innermantel. Modulskorstenen är vanligtvis av hög kvalitet, men det är också en dyr lösning för en bastu.

Plåtskorstenen är den vanligaste skorstenen till den vedeldade bastun. Den består av isolerade runda plåtmoduler som enkelt skarvas samman till önskad längd. Modulerna är lätta att transportera i din egen bil. Den första modulen är ett rökrör som sedan, vanligtvis efter en meter, övergår till en isolerad skorsten som fortsätter genom bjälklaget. När du köper en plåtskorsten ingår oftast även taktätning. Denna typ av skorsten är enkel att bygga och relativt billig, särskilt om du går rakt upp.

Skorstenen kan anslutas till ett bastuaggregat och monteras längs ytterväggen upp till nocken. Detta gör skorstenen något dyrare än om den går rakt upp genom taket, men du slipper behovet av en takgenomföring.

Den vanligaste typen av skorsten är plåtskorstenen, och du behöver bara följa tillverkarens angivna skyddsavstånd till brandbart material. Dessa avstånd specificeras i installationsanvisningarna från tillverkaren.

Det finns moduler tillgängliga så att du kan bygga skorstenen med olika vinklar och böjar. Bastupunkten kan hjälpa till att rita upp skorstenen i tredimensionellt format så att allt blir rätt. Det bör dock noteras att varje vinkel och böj fördyrar skorstenen.

En annan lösning är att använda nakna rökrör som skorsten. Detta är en billigare alternativ, men det kan vara svårare att bygga jämfört med en isolerad plåtskorsten. Den vanligaste metoden är att ansluta ett bastuaggregat bakifrån och sedan leda rökröret ut genom baksidan av huset och upp längs den yttre fasaden till takets högsta punkt. Det finns även regnhattar tillgängliga för denna typ av lösning.

För att implementera denna metod behöver du skapa ett schakt i väggen och göra egna stag för de vertikala rökrören. Allt detta är relativt enkelt att göra, men det är inte alltid den här lösningen uppskattas av skorstensfejaren. Därför rekommenderar vi att du först pratar med Bastupunkten för att säkerställa att allt blir korrekt utfört.

Vid förbränning bildas stora mängder vattenånga. Eftersom rören inte är isolerade, kondenserar ångan och vattnet kan rinna tillbaka i skorstenen. I värsta fall kan vattnet nå bastuaggregatet. Därför är det viktigt att dränera rören i böjen innan de går in i bastuhuset.

Sammanfattningsvis finns det olika alternativ när det gäller skorstensval för en vedeldad bastu. Varje typ har sina egna fördelar och nackdelar, och det är viktigt att ta hänsyn till faktorer som kostnad, installationssvårigheter och skorstensfejarens preferenser. Genom att göra en noggrann analys av dina behov och förutsättningar kan du välja den mest lämpliga skorstenslösningen för din bastu.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *