Månad: oktober 2022

Vikten av en god arbetsmiljö i byggbranschen

En säker och hälsosam arbetsmiljö är viktig i alla branscher, men den är särskilt viktig inom byggbranschen. Byggnadsarbete är fysiskt krävande och sker ofta under farliga förhållanden. Därför kräver svensk lag att varje byggprojekt ska ha en BAS-P (byggarbetsmiljösamordnare) och en BAS-U (arbetsmiljösamordnare). I det här blogginlägget förklarar vi vad BAS-P och BAS-U gör och …

Kurs om CE-märkning och maskinsäkerhet

En kurs inom CE-märkning och maskinsäkerhet är utformad för att lära dig om definitionen och kraven för tillverkare och användare av maskiner. Kursen på FA-kurs kommer också att gå igenom andra direktiv som kan påverka maskiner. Dessutom kommer viktiga lagar och direktiv som produktansvarslagen, EMC-direktivet, ATEX-direktivet och LVD-direktivet att behandlas. I slutet av kursen ska …