Hur vattenskärning effektivt kan ersätta laserskärning

Bilden visar en stor CNC maskin för serietillverkning. Med abrasiv vattenskärning får du i många fall en mer oförstörande bearbetning än vid laserskärning som kan kräva både brotschning och gradning.

Visste du att en abrasiv vattenskärning många gånger effektivt kan ersätta laserskärning. Vid produktion som exempelvis mikroskärning och finecut. Då kan oförstörande vattenskärning effektivt ersätta laserskärning för att slippa brotschning och gradning. Med rätt leverantör kan du också utföra allt från kantpressning till gradning och broschering om du skulle behöva detta. Abrasiv vattenskärning är dock …

Att förstå aktivitetsbaserat arbete

Under de senaste åren har aktivitetsbaserat arbetssätt blivit ett populärt arbetssätt som ger anställda större frihet och flexibilitet. I stället för att ha fasta arbetsplatser kan arbetstagarna välja den plats som passar bäst för deras aktuella uppgift. Detta kan leda till ökad kreativitet och produktivitet men kräver enkel tillgång till teknisk utrustning och kommunikationsverktyg. Låt …