Vikten av ventilationskontrollen i byggnader

Ett sätt att se till att inomhusluften i en byggnad håller måttet är att utföra regelbundna ventilationskontroller. Här tar vi en titt på vad ventilationskontroller är, varför de är viktiga och hur ofta de bör utföras.

Vad är en ventilationskontroll?

En ventilationskontroll kallas även OVK-kontroll, vilket står för obligatorisk ventilationskontroll. Syftet med kontrollen är att se till att ventilationssystemet i en byggnad fungerar som det ska och att inomhusluftens kvalitet är god. Kontrollen måste utföras av en certifierad inspektör och bör göras enligt fastighetens underhållsplan.

Varför är det viktigt?

Anledningen till att det är så viktigt att utföra regelbundna ventilationskontroller är att dålig inomhusluftkvalitet kan få allvarliga konsekvenser för människors hälsa. Dålig luftkvalitet har till exempel kopplats till andningsproblem som astma samt huvudvärk, trötthet och yrsel. Dessutom kan dålig luftkvalitet också leda till att kondens bildas, vilket kan leda till mögeltillväxt och strukturella skador på en byggnad.

Hur ofta ska det göras?

Som vi nämnde ovan bör ventilationskontroller helst utföras vartannat år. Detta kan dock behöva göras oftare om det finns oro för inomhusluftens kvalitet eller om det har skett betydande förändringar i ventilationssystemet.

Sammanfattningsvis är det uppenbart att ventilationskontroller är avgörande för att säkerställa god inomhusluftkvalitet i byggnader. Om du är ansvarig för en kommersiell eller offentlig byggnad ska du se till att en certifierad inspektör utför en kontroll minst vartannat år. Att göra det kan rädda liv!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *